Adopcja Serca

Misja w Zambii

Szanowni Państwo: Rodzice Adopcyjni, Koordynatorzy oraz wszyscy ludzie dobrej woli włączeni lub pragnący włączyć się w dzieło Adopcji Serca Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie.

Przekazujemy do wiadomości  Państwa nowy Regulamin Adopcji Serca. Mamy nadzieję, że ułatwi nam wszystkim sprawne działania w udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej  w Zambii.

Przepraszamy, że z powodu braku jasno określonych zasad dochodziło do nieporozumień i tym samym spowodowało pewne trudności w udzielaniu pomocy w ramach Adopcji Serca. Wierzymy, że poprzez wzajemne zrozumienie i wspólne działanie niesiemy radość tym, których życie jest często bardzo trudne i pozbawione nadziei.

Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w Program Adopcji Serca naszych Misji w Zambii. Za wspieranie dzieci i młodzieży darem Waszych serc: za modlitwę, za przesyłane pieniądze, za każdy dar materialny. Dziękuję Koordynatorom w Polsce, Pracownikom socjalnym w Zambii i naszym Siostrom Misjonarkom. To dzięki Waszemu wysiłkowi,  a przede wszystkim dzięki Waszym sercom pełnym miłości, dzieło Adopcji może być kontynuowane a pomoc trafia do najbardziej potrzebujących.

Jeżeli dajemy to co najlepsze potrzebującym, sami jesteśmy obdarowywani. Niech PAN wszystkim hojnie błogosławi!
                            
                                  S.M. Ezechiela Ściskała SCB                                                        
             Przełożona Generalna wraz z Siostrami Boromeuszkami

Od stycznia w w Mpanshyi działa szkoła podstawowa. Ponieważ nie ma własnego budynku, zajęcia odbywają się popołudniami w misyjnym przedszkolu. Blisko 80 uczniów czeka, aż przedszkolaki skończą swoje zajęcia i zaraz po nich wchodzą do sal. Korzystanie z gościnności przedszkola nie jest dobrym rozwiązaniem na dłuższą metę. Wkrótce przybędzie kolejnych kilkudziesięciu uczniów, a sale dla maluchów przestaną być odpowiednie dla starszych dzieci. Dlatego tak potrzebny jest osobny budynek dla szkoły.

Pewna hiszpańska organizacja charytatywna jest gotowa za darmo zbudować naszym dzieciakom szkołę z prawdziwego zdarzenia. Są tylko dwa wstępne warunki. Po pierwsze teren pod szkołę musi być wykarczowany i ogrodzony. Po drugie trzeba wywiercić studnię. Koszt tych dwóch inwestycji to aż 10 000 $!

Cały czas szukamy tych pieniędzy. Każda złotówka zwiększa szansę, że dzieciaki
z Mpanshyi będą uczyć się w prawdziwej szkole. Wszystkich pragnących wesprzeć to zaszczytne dzieło, prosimy o kierowanie wpłat na konto:

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
ul. Okrzei 27
43-190 MIKOŁÓW
Bank Pekao SA
21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

SWIFT dla PeKaO S.A.: PKOPPLPW
IBAN: PL21 1240 1330 1787 0010 2967 4731

z dopiskiem "budowa szkoły"

Za każdą wpłatę już teraz dziękujemy.

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim przedszkolakom, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak również wszystkim Rodzicom Adopcyjnym
i Przyjaciołom Misji, którzy włączyli się do tegorocznej edycji akcji: "Nasiona dla Afryki". Na naszą placówkę w Mpanshya wciąż napływają nowe przesyłki z nasionkami przynoszącymi nadzieję na obfite plony, a tym samym pełne brzuszki dzieci. Niech uśmiech naszych zambijskich dzieci będzie wyrazem wdzięczności za każdą paczuszkę nasion nadesłanych na adres misji.