Misja w Chilandze

15 km od Lusaki – stolicy Zambii położona jest mała miejscowość Chilanga. Chilangę i okolice zamieszkuje prawie 30,000 ludności. W tej to miejscowości znajduje się druga wspólnota misyjna Sióstr Boromeuszek, które poprzez różnorodną posługę starają się dopomóc ludziom w zmaganiu się z różnymi codziennymi problemami. Chociaż życie ludzi z Chilangi różni się od życia ludzi z Mpanshyi to problemy ludności są bardzo podobne. Brak dostępu do wody, brak środków materialnych do utrzymania rodziny, bezrobocie, które w konsekwencji prowadzi do głodu, braku możliwości edukacji dzieci, a także rozprzestrzeniania się różnych chorób. Większość ludzi żyje w skrajnej biedzie, której Siostry starają się zapobiegać na ile potrafią. Tylko z pomocą ludzi dobrej woli i wsparcia z Polski czy innych krajów siostry  mogą chociaż w minimalny sposób dopomagać tamtejszej ludności.  Większość dzieł prowadzonych przez siostry uzależniona jest od dotacji pochodzących od darczyńców i ludzi dobrej woli. W Chilandze prowadzona jest różnorodna działalność pomimo niewielkiej liczby sióstr. Obecnie w Chilandze pracuje 6 sióstr: 3 Polki i 3 Zambijki.  Siostry prowadzą:

 • hospicjum Matki Miłosierdzia (Mother of Mercy Hospice) i przychodnię dla ludzi chorych na AIDS
 • dwie szkoły podstawowe z jedną grupą dzieci przedszkolnych w każdej szkole
 • odrębne przedszkole przy parafii
 • szkołę gospodarstwa domowego z uwzględnieniem kursu kroju i szycia dla kobiet – Homecraft
 • działalność duszpastersko-katechetyczną przy parafii

W ramach tej działalności siostry prowadzą następujące programy:

 • indywidualna adopcja serca
 • adopcja serca chorych dzieci
 • dożywianie dzieci (dzieci pod opieką hospicjum oraz dzieci ze szkół i przedszkoli)
 • prewencja maluchów przed zarażeniem HIV
 • kształcenie studenta
 • zaradna mama – wsparcie kobiet i dziewcząt uczących się w szkole gospodarstwa domowego
 • IGA (Income Generating Activities) – produkcja sweterków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.

Wszystkich zainteresowanych Adopcją Serca w Chilanga prosimy o kontakt z p. Justyną Nowacką.
Adres e-mailowy: misjachilanga@gmail.com