Kura dla Szpitala

Projekt „Kura dla szpitala” to pomysł stworzenia fermy kurzej w Zambii.

Misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza prowadzące Misję w Mpanshyi hodują kury-nioski, których jajka wzbogacają dietę pacjentów hospicjum oraz setki dzieci z przyszpitalnego Ośrodka Dożywiania.

Część jajek jest sprzedawana, a pieniądze w ten sposób zdobyte, wydawane są na paszę dla kur oraz na leki i inne naglące potrzeby. Miejscowa szkoła kupuje jajka, gdyż cena ich została ustalona na stosunkowo niskim poziomie, żeby było na nie stać jak największą ilość osób. Kury znoszą jajka przez 2 lata, po czym trzeba zastąpić je nowymi kurkami.

Obecnie jest w Misji 260 kur i co najmniej tyle planujemy kupować co 2 lata, a jeśli uda się zebrać na ten cel znaczną kwotę, ferma być może rozrośnie się w przyszłosci. Cena kurki-nioski kształtuje się obecnie na poziomie $12 za sztukę (wraz z transportem), dlatego apelujemy do wszystkich zainteresowanych pomocą w tworzeniu fermy kurzej w Zambii o wpłaty w kwocie 40 zł i jej wielokrotnościach na nasze konto:

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
ul. Okrzei 27
43-190 MIKOŁÓW
Bank Pekao SA Nr rachunku: 21 1240 1330 1787 0010 2967 4731
Tytuł przelewu: „Kura dla szpitala – darowizna”

Zikomo! Dziękujemy!

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.
JP II