Drodzy Rodzice Adopcyjni i Przyjaciele Misji!

Decyzją Zarządu naszego Zgromadzenia została z dniem 1 czerwca 2023 r. podpisana umowa współpracy z Fundacją Pro Spe (www.prospe.org), która ma siedzibę w Rzeszowie.

Celem Fundacji jest wspieranie misjonarzy w różnych inicjatywach podejmowanych na misjach.

W związku z podpisaną umową Zgromadzenie zleciło prowadzenie Adopcji Serca Fundacji Pro Spe. Dotychczasowe wpłaty na adopcję prosimy przesyłać na niżej podane konto walutowe:

Rachunek: 25114012250000234326001010
Nr rachunku z IBAN : PL25114012250000234326001010 
Nazwa: Fundacja Pro Spe
Adres: ul. S. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów
Tytuł przelewu: nazwa placówki misyjnej, imię i nazwisko dziecka, nr kartoteki – darowizna

Dotychczasowy rachunek zostanie zamknięty w odpowiednim czasie.

Tak jak było dotychczas będzie można odliczyć sobie darowiznę z podatku.

W imieniu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza pragnie wyrazić swoje najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za waszą pomoc i wsparcie, jakiego udzielają Państwo naszym misjom w Zambii. Dziękuję za każdą adopcję, dzięki której dzieci w Afryce mogą się uczyć i zdobywać wiedzę, która w przyszłości pomoże im zdobyć zawód, by godniej żyć.

Z wiarą i ufnością spoglądamy w przyszłość wiedząc, że możemy liczyć na Państwa dalsze wsparcie. Ze swojej strony otaczamy Państwa Rodziny codzienną modlitwą. Niech Pan Bóg Wam obficie błogosławi i wynagradza ofiarność.

Z serdecznym pozdrowieniem

przełożona generalna s.M. Paulina Łuba SCB